Politeknik-Klinger / Products / Metal Expansion Joints / Gimballı Deprem Kompansatörü

Seismic Expansion Joints with Gimbals

Design Values

Bellows Material: 304ss, 316ss, 321ss
Balance of Materials: Carbon Steel
Design Pressure: 16 barg
Design Temperature: 400°C

Benefits

Boru hatlarında, termal hareketlere ek olarak, deprem ve heyelan nedeniyle oluşan mekanik hareketler de gözlemlenebilir. Bu tür hareketler binaların boruların geçtiği dilatasyon noktalarında önemli hasarlara neden olabilir. Bu hareketlerin absorbe edilmesinde ve tesisatlarda oluşabilecek hasarların önlenmesinde Kardan Mafsallı Deprem Kompansatörleri kullanılır.

Downloadable Documents: